Overblijven

 

Tussenschoolse opvang en voorschoolse opvang.

Op school is er de mogelijkheid voor de kinderen om gebruik te maken van de voorschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Het toezicht ligt bij een groep gecertificeerde overblijfkrachten.

Elke schooldag, behalve op woensdag, bestaat de gelegenheid voor kinderen om over te blijven op school in de middagpauze. Ook is er vanaf 7:00 uur voorschoolse opvang.

Om de voorschoolse- en tussen- schoolse opvang zo optimaal mogelijk te laten functioneren willen wij uw medewerking vragen voor het volgende:
- Als uw kind(eren) structureel overblijven wilt u dan het aanmeldingsformulier voor het overblijven invullen. Ook voor die kind(eren) die nu reeds structureel komen. Het formulier kan ingeleverd worden bij de overblijfkrachten. Klik hier om het Aanmeldingsformulier Overblijven te downloaden.
- Kinderen die structureel overblijven hoeven zich niet meer in te schrijven.
- Bij afwezigheid door ziekte of andere redenen belt u altijd met de school om dit door te geven. Wilt u dan ook melden dat uw kind niet naar de overblijf gaat.

Kinderen die niet structureel overblijven in de middagpauze moeten zich inschrijven in de map bij de overblijfruimte in school.

Voor alle kinderen die overblijven geldt dat u bij medicijn gebruik een verklaring moet invullen om toestemming te geven tot het verstrekken van medicijnen. (Ook als het om paracetamol gaat of homeopathische geneesmiddelen.) Deze verklaring kunt u halen bij de intern begeleider van de school; Ellen Jonk.

Wij willen u erop wijzen dat u een kaart kunt kopen voor het overblijven. Deze kunt u contant betalen aan een overblijfkracht of overmaken naar het bankrekeningnummer van de school. Dit is niet alleen efficiënter in gebruik voor de overblijfkrachten maar ook voor u. U hoeft niet meer aan kleingeld te denken en de kinderen kunnen het geld niet kwijtraken. Deze kaart is geldig gedurende de tijd dat uw kind op onze school zit.

Wilt u de regels die gelden tijdens het overblijven op school nog eens met uw kind(eren) doornemen?

Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet, Sandra Leutscher, Hennie de Koe, Brunette Boer, Fieneke Doedens, Tamara van Dijk, Gea Zijlema.(coördinator van de voorschoolse- en tussenschoolse opvang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feestelijke onthulling kunstwerken

De kinderen en het team van CBS ’t Haimstee uit Veendam hebben donderdagmiddag op een feestelijke manier zes kunstwerken op de muren van hun school onthuld. Onder begeleiding van kunstenares Heleen Wilkens hebben alle groepen hieraan meegewerkt.

Lees meer...

Van harte gefeliciteerd!!

Verjaardagen oktober:

2 oktober: Jesse Blokzijl
4 oktober: Justin Holman
5 oktober: Danique Wagenvoorde
12 oktober: Marit van der Molen
13 oktober: Justin Bijma
15 oktober: Éamonn Dijk
16 oktober: Luca Seip

18 oktober: Tristan van de Heuvel
24 oktober: Amelie Timmenga
25 oktober: Shiney Heward
26 oktober: Sergio van der Laan

 

Zoeken