MR/ GMR en de Ledenraad

 

De medezeggenschapsraad (M.R.)
De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).

 

Voor de geleding ouders zitten in de medezeggenschapsraad:
Bram Postma                    Anieck Ruth                Jojanneke Tchalim Esse
tel. 0598 – 617624             

 

Voor de geleding personeel zitten in de medezeggenschapsraad:
Debbie van de Wetering      Krista van Beijeren      Ewout Wakker

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.)
Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het college van bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 1 medezeggenschapsraadslid van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin opnieuw gelijkelijk vertegenwoordigd.

 

Eén lid van de MR heeft zitting in de G.M.R.:
Jojanneke Tchalim Esse

 

De ledenraad
De algemene vergadering/ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden van de afdelingen worden gekozen. In artikel 14 van de statuten staat opgenomen dat voor iedere onderwijsinstelling die van de vereniging uitgaat een afdeling en schoolcommissie  wordt ingesteld. Iedere afdeling kiest uit haar midden één lid en één plaatsvervangend lid voor de ledenraad.(artikel 13 van de statuten)

 

Eén lid van de schoolcommissie heeft zitting in de Ledenraad:
Annelies de Vries
tel.0598-626082

 

 

Koningsspelen geopend met Wilhelmus en dansje

Vrijdag 21 april hebben leerlingen, ouders en leerkrachten van cbs 't Haimstee uit Veendam samen om 8.30 uur op het plein de Koningsspelen geopend met het Wilhelmus en daarna het lied/dansje ‘Okido’ van Kinderen voor kinderen. Na een gezamenlijk ontbijt in de groepen werden er spelletjes gespeeld. De peuters in hun eigen lokaal, de groepen 1 t/m 4 op het plein en de groepen 5 t/m 8 in de sporthal. Het was een gezellige ochtend met gelukkig droog weer.

Schoolfruit

De leveringen van schoolfruit zijn voor dit schooljaar afgelopen. Vanaf nu moeten de kinderen dus zelf weer fruit meenemen voor de pauze. 

Van harte gefeliciteerd!!

Verjaardagen april:

3 april: Zoey Dam
3 april Elize Donker
7 april: Daimy Harms
11 april: Charléne Havinga
11 april: Quirijn Pathuis
13 april: Elize Vroegh
21 april: Sophie Keizer
23 april: Tara Dekker
24 april: Mike Göttgens
25 april: Bart Postma
29 april: Sylvie Wolfs

 

Zoeken