MR/ GMR en de Ledenraad

 

De medezeggenschapsraad (M.R.)
De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).

 

Voor de geleding ouders zitten in de medezeggenschapsraad:
Bram Postma                    Anieck Ruth                Jojanneke Tchalim Esse
tel. 0598 – 617624             

 

Voor de geleding personeel zitten in de medezeggenschapsraad:
Debbie van de Wetering      Krista van Beijeren      Ewout Wakker

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.)
Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het college van bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 1 medezeggenschapsraadslid van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin opnieuw gelijkelijk vertegenwoordigd.

 

Eén lid van de MR heeft zitting in de G.M.R.:
Jojanneke Tchalim Esse

 

De ledenraad
De algemene vergadering/ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden van de afdelingen worden gekozen. In artikel 14 van de statuten staat opgenomen dat voor iedere onderwijsinstelling die van de vereniging uitgaat een afdeling en schoolcommissie  wordt ingesteld. Iedere afdeling kiest uit haar midden één lid en één plaatsvervangend lid voor de ledenraad.(artikel 13 van de statuten)

 

Eén lid van de schoolcommissie heeft zitting in de Ledenraad:
Annelies de Vries
tel.0598-626082

 

 

Uitnodiging Kerstviering CBS 't Haimstee

Hierbij willen wij u (en opa’s en oma’s) van harte uitnodigen voor de Kerstviering

van onze school op donderdagavond 21 december om 18.30 uur.
De Kerstviering zal plaatsvinden in de Grote Kerk in Wildervank (Torenstraat 74).
Om 18.15 uur gaan de deuren van de kerk open en bent u van harte welkom!

Lees meer...

Sint Maarten

Donderdagmiddag hebben alle kinderen van de school een 'oefenrondje' voor Sint Maarten over het plein gelopen. Ze liepen met hun zelfgemaakte lampionnen al zingend over het plein. Ouders mochten komen kijken.

Lees meer...

Feestelijke onthulling kunstwerken

De kinderen en het team van CBS ’t Haimstee uit Veendam hebben donderdagmiddag op een feestelijke manier zes kunstwerken op de muren van hun school onthuld. Onder begeleiding van kunstenares Heleen Wilkens hebben alle groepen hieraan meegewerkt.

Lees meer...

Van harte gefeliciteerd!!

Verjaardagen februari:

5 februari: Lakisha van der Woude
12 februari: Vince Boomsluiter
14 februari: Kristy Brouwer
14 februari: Yanoah van Horssen
15 februari: Lyan van der Zee
18 februari: Anne-Sophie Hulsebos
23 februari: Nick Kruizinga
27 februari: Noémi Veldman


 

 

Zoeken