Welkom op de pagina van de Peuters!

 

Op de foto staan de peuters van Startgroep 't Haimstee. Onze peutergroep was een van de 30 startgroepen in Nederland. We hebben meegedaan aan de vijfjarige pilot Startgroepen, die in het schooljaar 2011-2012 van start ging. De Startgroep is vanaf het schooljaar 2016-2017 op initiatief van VCOMOG en Stichting Peuterwerk doorgegaan. De startgroep werkt nauw samen met de basisschool om een rijkere leeromgeving te creeëren voor peuters. In een startgroep zitten maximaal 16 kinderen van 2,5 tot 4 jaar. 

 

Wie werken er op de startgroep

Op deze startgroep werken Clara Bijvoet en Jeannette Ritzema. De peuters gaan op maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend naar school. De ochtenden zijn van 8.30 – 12.00 uur en de middagen van 13.00 – 15.45 uur.

Hoe ziet een dag op de peuterspeelzaal eruit?

De dagindeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:

08.30 uur - Inloop

09.15 uur - Kringactiviteit (dagritmekaarten, namen noemen, uitleg werken/spelen

09.45 uur - Spelen en werken

10.30 uur - Fruitkring

11.00 uur - Buiten spelen

11.45 uur - Afsluitende kringactiviteit (boekje, spel, liedje)

12.00 uur - Ophalen door de ouders

Dagritmekaarten

Om voor de jongste kinderen de dag te ordenen werken wij met dagritmekaarten. Op de kaarten staan afbeeldingen van verschillende activiteiten die op een dag gedaan worden. De leerkracht/pedagogisch medewerkster zorgt ervoor dat de kaarten hangen als de kinderen ’s morgens of ’s middags binnen komen. In de kring worden ze ook benoemd. Het gebruik van dagritmekaarten brengt ordening en structuur en geeft peuters een gevoel van veiligheid en rust.

Doorgaande lijn

De leerkracht en pedagogisch medewerkers bereiden samen de activiteiten voor. Dit gebeurt in overleg met de leerkrachten van de kleutergroepen. Gedurende het hele jaar werken zij met nagenoeg dezelfde thema’s en worden de activiteiten op elkaar afgestemd.

Ouderbetrokkenheid

Ouders spelen een belangrijke rol en worden daarom actief betrokken bij de startgroep.

Aanmelden peuters

De startgroep is voor peuters vanaf 2,5 jaar. De inschrijving loopt via Stichting Peuterwerk. Bij het aanmelden van een kind kan men een keuze maken uit de verschillende peuterspeelzalen in de gemeente Veendam, waaronder Startgroep 't Haimstee. Aanmeldingsformulieren zijn af te halen bij Stichting Peuterwerk en op 't Haimstee.

 

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE PILOT STARTGROEPEN

Wat is een startgroep?

Een startgroep houdt in dat peuters zich binnen de onderwijsomgeving spelenderwijs kunnen ontwikkelen. De startgroep bouwt daarbij wel voort op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Zo maken de betrokken professionals in de startgroep gebruik van een programma van voorschoolse educatie (VVE). In onze groep is dat Startblokken.

Wat is het doel van de pilot startgroepen?

Het doel van de startgroepen is om te onderzoeken of de prestaties van deze jonge kinderen vroegtijdig en spelenderwijs verbeterd kunnen worden, zodat ze een vliegende start kunnen maken op het moment dat ze naar de basisschool gaan. Er worden meerdere doelen nagestreefd met de pilot startgroepen: • Verbetering van de kwaliteit van het vve-programma. • Versterking van de doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal en de basisschool. • Uitbreiding van het aanbod van 4 naar 5 dagdelen per week. In ons geval uitbreiding van 10 uur naar 12,5 uur. • Professionalisering van het personeel in opbrengstgericht werken, werken met vve-programma’s en de ontwikkeling van twee- en driejarigen.

Wat zijn de overeenkomsten tussen de startgroepen en vve?

De startgroep bouwt voort op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Zo maken de betrokken professionals in de startgroep gebruik van een programma van voorschoolse educatie (vve). De (kwaliteits)eisen bij of krachtens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen blijven onverkort van toepassing. Er moet dus ook bijvoorbeeld voldaan worden aan de randvoorwaarden voor vve uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Zo moet het vve-programma niet alleen gaan over taal, maar ook over rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wat is het verschil tussen de startgroepen en vve?

In de startgroepen worden bovenop de bestaande situatie de volgende punten toegevoegd:

• De werelden van peuterspeelzaal en de basisschool worden dichterbij elkaar gebracht door het totstandbrengen van een doorgaande ontwikkel- en leerlijn, waarover de schoolleider de inhoudelijke regie voert van startgroep t/m groep 8.

• In de huidige situatie staan over het algemeen twee beroepskrachten voorschoolse educatie (pw-3-niveau) op een groep. In deze pilots wordt, naast de beroepskracht voorschoolse educatie (pw-3-niveau), een begeleider voorschoolse educatie toegevoegd die de bevoegdheid heeft om als leerkracht te functioneren (pabo-niveau). Op deze wijze wordt de expertise van deze twee sectoren bij elkaar gebracht.

• Een derde punt is dat er meer uren per week voorschoolse educatie wordt aangeboden; minimaal vijf dagdelen van 2,5 uur per week (of 12,5 uur per week), in plaats van vier dagdelen of 10 uur per week.

• Tijdens deze dagdelen wordt er gestructureerd en opbrengstgericht gewerkt.

 

Klik hier om naar Activiteiten te gaan.

Klik hier om naar Oudercontact te gaan.

Uitnodiging Kerstviering CBS 't Haimstee

Hierbij willen wij u (en opa’s en oma’s) van harte uitnodigen voor de Kerstviering

van onze school op donderdagavond 21 december om 18.30 uur.
De Kerstviering zal plaatsvinden in de Grote Kerk in Wildervank (Torenstraat 74).
Om 18.15 uur gaan de deuren van de kerk open en bent u van harte welkom!

Lees meer...

Sint Maarten

Donderdagmiddag hebben alle kinderen van de school een 'oefenrondje' voor Sint Maarten over het plein gelopen. Ze liepen met hun zelfgemaakte lampionnen al zingend over het plein. Ouders mochten komen kijken.

Lees meer...

Feestelijke onthulling kunstwerken

De kinderen en het team van CBS ’t Haimstee uit Veendam hebben donderdagmiddag op een feestelijke manier zes kunstwerken op de muren van hun school onthuld. Onder begeleiding van kunstenares Heleen Wilkens hebben alle groepen hieraan meegewerkt.

Lees meer...

Van harte gefeliciteerd!!

Verjaardagen februari:

5 februari: Lakisha van der Woude
12 februari: Vince Boomsluiter
14 februari: Kristy Brouwer
14 februari: Yanoah van Horssen
15 februari: Lyan van der Zee
18 februari: Anne-Sophie Hulsebos
23 februari: Nick Kruizinga
27 februari: Noémi Veldman


 

 

Zoeken