Welkom op onze website!

Logo Haimstee

Op deze website vindt u onder andere informatie over de school, de leerlingen en het team.

't Haimstee is een Christelijke basisschool in de wijk Sorghvliet in Veendam. Op onze school zijn alle kinderen en hun ouders welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke richting.

Wij werken vanuit een Christelijke levenshouding en laten ons hierbij inspireren door de Bijbel. Bijbelse waarden als liefde, gerechtigheid en zorgzaamheid vertalen wij naar de praktijk van alledag in het respectvol en zorgzaam omgaan met elkaar. 

Centraal in ons onderwijs staat de gedachte dat ieder mens, ieder kind uniek is. Dat betekent dat wij uitgaan van 3 basisbehoeften van ieder kind:

Behoefte aan competentie - Ik kán het

Behoefte aan autonomie - Ik kan het zélf 

Behoefte aan relatie - Ik kan het sámen

 

 

Aftrap Kinderboekenweek 2016

Woendagmorgen vond op het schoolplein de feestelijke en muzikale aftrap plaats van de Kinderboekenweek 2016. De meester en juffen waren verkleed als opa en oma's, passend bij het thema 'Opa's en oma's - voor altijd jong'.

Lees meer...

Ouderavond Kanjertraining

Maandagavond 26 september hebben we op school een ouderavond gehad over de Kanjertraining. We waren erg blij dat er zoveel ouders waren! Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid en deelname. Tijdens de avond is er een uitleg gegeven over de Kanjertraining en de bedoeling hiervan. Ook hebben we een korte voorstelronde gedaan waarbij het team, de MR/Schoolcommissie en de Ouderraad zich hebben voorgesteld.

Lees meer...

Gezellige aftrap nieuw schooljaar

Maandagmorgen 29 augustus is er van 8.15 tot 8.45 uur een gezellige aftrap van het nieuwe schooljaar op het schoolplein. Voor alle ouders en kinderen is er dan koffie/thee/ranja. We kunnen elkaar dan begroeten en wellicht vakantieverhalen uitwisselen. Om 8.45 uur gaan de kinderen naar binnen en beginnen de lessen. Iedereen is van harte welkom! 

Van harte gefeliciteerd!!

Verjaardagen oktober:

2 oktober: Jesse Blokzijl
4 oktober: Justin Holman
5 oktober: Danique Wagenvoorde
15 oktober: Éamonn Dijk
15 oktober Kim Visser
18 oktober: Tristan van den Heuvel
22 oktober: Milan de Vries

 

Zoeken