Welkom op onze website!

Logo Haimstee

Op deze website vindt u onder andere informatie over de school, de leerlingen en het team.

't Haimstee is een Christelijke basisschool in de wijk Sorghvliet in Veendam. Op onze school zijn alle kinderen en hun ouders welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke richting.

Wij werken vanuit een Christelijke levenshouding en laten ons hierbij inspireren door de Bijbel. Bijbelse waarden als liefde, gerechtigheid en zorgzaamheid vertalen wij naar de praktijk van alledag in het respectvol en zorgzaam omgaan met elkaar. 

Centraal in ons onderwijs staat de gedachte dat ieder mens, ieder kind uniek is. Dat betekent dat wij uitgaan van 3 basisbehoeften van ieder kind:

Behoefte aan competentie - Ik kán het

Behoefte aan autonomie - Ik kan het zélf 

Behoefte aan relatie - Ik kan het sámen

 

 

Gezellige aftrap nieuw schooljaar

Maandagmorgen 29 augustus is er van 8.15 tot 8.45 uur een gezellige aftrap van het nieuwe schooljaar op het schoolplein. Voor alle ouders en kinderen is er dan koffie/thee/ranja. We kunnen elkaar dan begroeten en wellicht vakantieverhalen uitwisselen. Om 8.45 uur gaan de kinderen naar binnen en beginnen de lessen. Iedereen is van harte welkom! 

Van harte gefeliciteerd!!

Verjaardagen september:

2 september: Maaike Riemersma
6 september: Ezra van Horssen
7 september: Jasmijn Brinkman
10 september: Dan Verhoef
19 september: Rosalie Wolfs
23 september: Ryan Munneke
23 september: Ruben Polderdijk
23 september: Judith Wijnands
25 september: Rolinde Doedens
27 september: Floor Schomaker
29 september: Wesley de Bruijn

 

Zoeken